Firmware Update

OPPO BLURAY 103, 103D, 105, 105D

ĐÃ CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT

OPPO vừa ra mắt Firmware mới cho đầu bluray OPPO, phiên bản này sau khi update có thể đọc được phụ đề tiếng việt khi xem phim.

Link download : Click download

Các bạn tải về giải nén ra, copy vào usb (để file ở ngoài cùng, không bỏ vô thư mục nào hết) ghim vô đầu OPPO rồi update.

 

Release date: October 24, 2014.

Category: Latest Official Release

Main Version: BDP10X-77-0827

Loader Version: 6U1000 or 7B1300 (BDP-103), 7B1300 (BDP-105, BDP-105D, BDP-103D)

Sub Version: MCU103-05-0916 (BDP-103), MCU105-04-1113 (BDP-105), MCU13D-01-0618 (BDP-103D), MCU15D-01-0930 (BDP-105D), DB10X 131030 (BDP-103D, 105D)

 

Đây là hình ảnh

 23

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CẤP FIRMWAVE MÁY BLU-RAY CỦA OPPO

Nâng cấp qua internet

 

  • Mở máy phát của OPPO và hiển thị màn hình thiết bị của bạn. Mở ổ đĩa máy phát của OPPO rồi lấy đĩa ra. Phải bảo đảm là máy không đang phát bất cứ chương trình nào.
  • Ấn SETUP trên bộ điều khiển từ xa, để vào menu cài đặt. Chọn Device Setup (Cài đặt khác), Firmware Upgrade (Nâng cấp phần mềm), sau đó chọn Via Network (Thông qua mạng).

 • Máy sẽ bắt đầu tìm kiếm từ bản phần Firmwave mới trong thiết bị phục vụ Firmwave của OPPO. Hãy dựa vào hiển thị trên màn hình để hoàn thành việc tải và nâng cấp Firmwave. Chú ý: Vui lòng sử dụng điều khiển từ xa để đáp ứng với những hiển thị trên màn hình. Do trong quá trình nâng cấp, nếu sử dụng các nút bấm ở mặt trước của máy thì máy sẽ ngừng các nhiệm vụ đang làm, cho nên trong quá trình nâng cấp diễn ra, vui lòng không sử dụng các nút bấm ở phía trước của máy.
 • Trong quá trình nâng cấp, ngoài việc phải đáp ứng lại với những yêu cầu bắt buộc hiển thị trên màn hình ra, thì vui lòng không được tắt máy, rút nguồn điện hoặc là ấn bất kỳ nút nào.
 • Để hoàn thành quá trình nâng cấp Firmwave, máy sẽ tự động tắt máy.
 • Sau khi máy đã hoàn thành xong quá trình nâng cấp Firmwave. Vui lòng mở máy lại lần nữa. Từ lần mở máy thứ 2 này bắt đầu lập lại thao tác, cho đến khi máy hiện ra đã nâng cấp bản mới nhất. Biểu thị rằng Firmwave của máy đã hoàn thành việc nâng cấp.
 • Vào chọn menu cài đặt để xác nhận lại bản nâng cấp Firmwave mới, sau đó chọn Device Setup – Firmware Information。

Nâng cấp qua USB

  • Tải Firmwave mới nhất đồng thời nén vào trong ổ đĩa USB:
   A. Firmwave series 10(BDP10X.bin), sẽ lập tức có mặt trong thư mục gốc của ổ USB.
   B. Firmwave series 9 (BDP9X.bin、BDP9X.sign), đầu tiên tạo thư mục UPG trong thư mục gốc của ổ đĩa USB, sau đó lưu 2 tập tin vào trong thư mục UPG.
   C. Firmwave series 8 (BDP8X.bin), đầu tiên tạo thư mục UPG trong thư mục gốc của ổ đĩa USB, sau đó lưu 2 tập tin vào trong thư mục UPG.

 • Mở máy tính và mở máy phát OPPO. Mở ổ và lấy đĩa ra khỏi máy phát OPPO. Vui lòng đảm bảo là máy không có hoặc không liên kết với bất kỳ USB nào.
 • Đút USB có lưu sẵn phần mềm nâng cấp Firmwave vào cổng USB mặt trước hoặc mặt sau của máy.
 • Thường thì máy sẽ tự nhận ra phần mềm nâng cấp Firmwave đồng thời sẽ nhắc bạn tiến hành thao tác nâng cấp Firmwave. Nếu như máy không hiện ra những lời nhắc nhở như trên, thì bạn vui lòng sử dụng điều khiển từ xa để bấm nút SETUP vào menu cài đặt. Chọn Device Setup, Firmware Upgrade, sau đó, nhấn vào Via USB.
 • Vui lòng dựa vào hiển thị trên màn hình để hoàn thành chương trình nâng cấp Firmwave. Sử dụng điều khiển từ xa để đáp ứng lại những yêu cầu hiển thị trên màn hình.
 • Trong quá trình nâng cấp, ngoài việc phải đáp ứng lại với những yêu cầu bắt buộc hiển thị trên màn hình ra, thì vui lòng không được tắt máy, rút nguồn điện hoặc là ấn bất kỳ nút nào.
 • Để hoàn thành chương trình nâng cấp Firmwave, máy sẽ tự động tắt. Trong quá trình máy tự động tắt, vui lòng rút USB ra khỏi máy, thao tác nâng cấp Firmwave đã hoàn tất.
 • Vào menu cài đặt để xác nhận bản Firmwave mới cập nhật, sau đó chọn Device Setup – Firmware Information。

Chép vào đĩa

 • Tải và chép bản Firmwave mới nhất vào đĩa.
 • Mở đầu đọc blu-ray OPPO và hiển thị màn hình của bạn, cho đĩa vào, thường máy sẽ tự nhận ra phần mềm nâng cấp Firmwave đồng thời sẽ nhắc bạn tiến hành thao tác nâng cấp Firmwave.
 • Vui lòng làm theo những yêu cầu hiển thị trên màn hình để hoàn thành chương trình nâng cấp Firmwave. Sử dụng điều khiển từ xa để đáp ứng lại những yêu cầu hiển thị trên màn hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>